Aanmelden

  • Persoonsgegevens
  • Woonwensen
  • Registreren

Aanvullende vragen

Gemeente Smallingerland stimuleert duurzaamheid en er zijn verschillende subsidiemogelijkheden om eventuele investeringen hiervoor te vergemakkelijken. Op het gemeentelijk energieloket (duurzaambouwloket.nl) vindt u meer informatie.